Céljaink

A Városépítészetért Alapítvány célja:
A BME Urbanisztika Tanszék kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatóinak és hallgatóinak támogatása.

Közhasznú minősítés fokozata: közhasznú
Alapítás éve: 2008

Részlet az alapító okiratból:

Az Alapítvány a fenti célok érdekében kiemelten támogatja:

1. a rászoruló tanulók tanulmányait ösztöndíj, vagy költségvállalás formájában,
2. jegyzetek, könyvek és kiadványok írását, szerkesztését, kiadását és terjesztését,
3. egyéb tanulmányok, továbbképzések és kutatások végzését és megjelentetését,
4. a tanítás színvonalának és feltételeinek javítását,
5. az oktatás anyagi, műszaki feltételeinek megteremtését, a meglevő bővítését,
6. tanulmányi versenyek szervezését és díjazását,
7. a hallgatói és az oktatói pályázatok kiírását, ezek díjazását és jutalmazását,
8. hazai és külföldi tanulmányi utak és ezekhez kapcsolódó egyéb programok, tevékenységek szervezését,
9. külföldi kapcsolatok fenntartását és bővítését,
10. külsős oktatók díjazását,
11. konferenciák szervezését, illetve konferenciákon való részvételek támogatását,
12. szakkönyvek, és szakmai folyóiratok beszerzését.